en en

Komentár guvernéra NBS Petra Kažimíra: Prečo sa netreba báť rušenia drobných eurocentových mincí

Pred 16 rokmi došlo k zrušeniu 10 a 20 haliernikov bez toho, aby to spôsobilo cenový šok a bez toho, aby sme znevýhodnili zraniteľnejšie skupiny.

V tomto čase sa tradične končí letná „uhorková sezóna“. Tohtoročná bola atypická … atypická z dôvodov, ktoré sú notoricky známe.

Objavila a uchytila sa aj finančná téma, a to možné obmedzenie používania jedno a dvoj centových euromincí. Šum okolo toho by nebolo od veci „vyčistiť“.

Začnime odkrytím kariet. Osobne zastávam názor a podporujem myšlienku urobiť to. Prečo?

Podpora pre tento krok je u nás štvrtá najvyššia spomedzi všetkých členských krajín eurozóny. Nejde o roztopaš úradníkov či lobing jednej či druhej strany.

Prepočty hovoria jasne. Obmedzenie obehu týchto „krpcov“ výrazne zníži náklady na samotnú distribúciu a obeh mincí. Ušetrí nám to milióny eur, ktoré vieme efektívne a zmysluplne využiť v prospech verejnosti.

To, čo je tu pre každého občana najdôležitejšie, špeciálne pre nízko príjmové skupiny, je vplyv na ceny. Analýza Národnej banky Slovenska z januára tohto roku dospela k záveru, že v dôsledku zaokrúhľovania budú dôsledky na naše nákupy minimálne.

Vplyv na slovenské domácnosti nám vychádza niekde okolo pol centa až cent mesačne. Ako to? Raz sa vám nákup zaokrúhli smerom nahor, inokedy zase nadol.

Pri najzraniteľnejších spotrebiteľoch, dôchodcoch a občanoch s nízkym príjmom, ktorí nakupujú menej často, bude vplyv takmer nespozorovateľný … ale áno aj cent je cent.

Rozlúčka s drobnými mincami nie je pre Slovákov novinkou. Pred 16 rokmi došlo k zrušeniu 10 a 20 haliernikov bez toho, aby to spôsobilo cenový šok a bez toho, aby sme znevýhodnili zraniteľnejšie skupiny.

Belgicko vyčíslilo úsporu spojenú s týmto obmedzením na 44 miliónov eur a to je suma, s ktorou vieme čosi robiť. Investovať ju do vzdelávania mládeže, zvyšovať finančnú gramotnosť verejnosti a pod. Čím vzdelanejší budeme v oblasti financií, investovania, narábania s peniazmi, tým lepšie pre nás a tým lepšie aj pre stabilitu finančného sektora u nás.

Na koniec možno len nezabudnúť spomenúť snahu celej Európy smerovať k bezhotovostnej ekonomike v nie takej vzdialenej budúcnosti … a aj o tomto je tento zamýšľaný krok.

Peter Kažímír
guvernér NBS

Zdroj: dennikn.sk

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.