en en

Komentár guvernéra po menovopolitickom rokovaní Rady guvernérov ECB

Rada guvernérov Európskej centrálnej banky na svojom včerajšom zasadnutí ponechala nastavenie menovej politiky nezmenené. Podrobné vysvetlenie dôvodov, prečo sme tak urobili napriek rekordne vysokému rastu cien, ktorého sme svedkami u nás doma, na Slovensku aj za celú eurozónu, nájdete na stránkach ECB.

Existuje dlhý zoznam dôvodov, ktoré v rôznej miere a intenzite vplývajú na ceny: silné oživenie vyspelých ekonomík po kríze, nedostatok surovín a komponentov najmä kvôli pandémii, rekordné ceny energií, fiškálna politika, uvoľnená menová politika, mzdové tlaky, a podobne.
Rýchly rast cien vo svete sa prelieva na Slovensko. Vývoj svetových cien energií a potravín je suverénne hlavnou príčinou zrýchlenia inflácie u nás. Tlaky na ceny z domácej ekonomiky sú pomerne slabé. Rýchlo rastúce ceny zatiaľ len veľmi mierne tlačia na rast platov a tie zase zvyčajne len slabo vplývajú na celkový cenový vývoj.

Pri pohľade na vývoj v eurozóne je z môjho pohľadu dôležité povedať:

  • Očakávam, že inflácia v eurozóne ostane na vyšších úrovniach dlhšie, než sme čakali
  • Riziká súvisiace s budúcim vývojom inflácie sú dnes jednoznačne smerom nahor
  • To, že sme napriek prekvapeniu, ktoré priniesli decembrové a januárové inflačné čísla, nepristúpili k sprísňovaniu, neznamená, že budeme otáľať s reakciou
  • V marci budeme múdrejší, budeme mať viac údajov, vedieť viac o tom, ako sa vyvíja ekonomika, trh práce a ako sa rast cien pretavuje do platov. Rovnako budeme vedieť, či sa geopolitické riziká zmiernia alebo nie.

Čo sa Slovenska týka, očakávame, že inflácia bude vrcholiť na jar tohto roku.
O nemilé prekvapenia, žiaľ, nie je núdza, no ak sa situácia vo svete upokojí, bude to mať pozitívny vplyv na ceny u nás Slovensku, tiež v druhej polovici roka. Kľúčovou vecou bude ďalší vývoj na svetových trhoch s komoditami. Súčasné očakávania na globálnych komoditných trhoch nenaznačujú ďalší výrazný rast cien energií v priebehu tohto roka a ani v ďalších rokoch.
Zároveň sa očakáva postupná normalizácia situácie v globálnej logistike, vo výrobe a dodávkach surovín a súčiastok. Ak by ani nedošlo k poklesu cien komodít, stabilizácia ich úrovne z definície znamená pominutie inflačných tlakov z tohto zdroja.

Na Slovensku by to znamenalo, že v budúcom roku už regulované ceny nepôjdu hore v takej miere, ako v tomto roku. Z týchto dôvodov by inflácia mala poklesnúť výraznejšie začiatkom budúceho roka po pozvoľnom poklese v priebehu tohto roka.

Malý dodatok na záver: dôležité je, akým tempom ceny rastú. Mierny rast cien je zdravý a stabilný. Rast cien na úrovniach okolo 7 percent želaný nie je. Úroveň, ktorá je v poriadku sú 2 percentá. To je náš cieľ, kam chceme infláciu dostať. Robíme všetko, čo je potrebné, aby sme boli postupne tam, kde chceme byť a naplnili náš mandát cenovej stability.

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.