en en

Komentár guvernéra po menovopolitickom rokovaní Rady guvernérov ECB

Riziko, že inflácia zostane vyššie nad naším dvojpercentným cieľom dlhšiu dobu, je v porovnaní s predvojnovým stavom ešte väčšie

Rada guvernérov Európskej centrálnej banky včera rozhodla o znížení objemu a urýchlení ukončenia programu nákupu aktív (skratkou APP), a to aj napriek zúriacej vojne na Ukrajine.

Prečo sme tak urobili?

Už pred ruskou inváziou na Ukrajinu sme čelili prudkému rastu inflácie, ktorý bol ťahaný najmä rastom cien energií a  potravín. Inflácia na Slovensku a za celú eurozónu mesiac čo mesiac negatívne prekvapuje, tak nás, ako aj analytikov.

Riziko, že inflácia zostane vyššie nad naším dvojpercentným cieľom dlhšiu dobu, je v porovnaní s predvojnovým stavom ešte väčšie. Krviprelievanie so sebou prináša rekordne vysoké ceny ropy, plynu, obilnín a rôznych iných surovín. Zvyšujú sa verejné výdavky na pomoc a rovnako aj výdavky na zbrojenie. Ak nedôjde k prímeriu, skôr či neskôr sa pretavia aj do cien iných tovarov a služieb. To by malo veľmi negatívny dopad na rozpočet domácností a podnikov. Predstavuje to riziko pre ekonomiku, vrátane silných tlakov na vyššie mzdy. Úlohou vlád v Európe, ale aj Európskej komisie, bude chrániť tých najslabších.

Rozhodnutie o znížení tempa nákupov v rámci nášho APP programu a skoršie ukončenie týchto nákupov najneskôr v septembri považujem za správne a silne som ho podporoval. Celé to je podmienené vývojom v ekonomike a finančnom sektore v nasledujúcich mesiacoch, čo je rozumné v týchto neistých časoch. Zároveň je to prejav nášho neoblomného odhodlania pokračovať v politike zabezpečujúcej postupný pokles inflácie k nášmu cieľu v najbližších rokoch. To si vyžaduje normalizáciu nastavenia menovej politiky po etapách.

Zvýšenie kľúčových úrokových sadzieb nepríde okamžite, to má zatiaľ svoj čas. Načasovanie a tempo prichádzajúceho sprísňovania menovej politiky určíme podľa podmienok v ekonomike, spoločne s pribúdajúcimi informáciami. Aj tu platí, že mimoriadne neistý vývoj nás nabáda k tomu, aby sme si príliš nezväzovali ruky. Po včerajšom rokovaní máme maximálnu flexibilitu a široký manévrovací priestor.

Oživenie ekonomiky po pandémii sa zrejme pribrzdí. Rastúce ceny komodít, stupňujúca sa neistota v ekonomike, ako aj sankcie uvalené na Rusko, budú doliehať na výkonnosť ekonomiky.

Urobíme všetko potrebné pre zabezpečenie stability v ekonomike a na finančných trhoch. Situácia je nateraz pokojná a dúfame, že taká aj zostane. V každom prípade však platí, že vieme rýchlo a účinne zmobilizovať nástroje menovej politiky, aby sme uchránili ekonomiku od najhoršieho. Viackrát sme to už preukázali. Čo sa týka slovenského finančného sektora, ten je v dobrej kondícii.
V takýchto krízových časoch je okrem menovej politiky vždy dôležitá aj pomoc vlád cez rozpočtové nástroje, vrátane spoločných iniciatív na úrovni EÚ. V tejto tragickej situácii sa naša pomoc musí v čo najväčšej možnej miere týkať aj ľudí a rodín zachraňujúcich si život útekom z Ukrajiny.

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.