en en

Komentár k vývoju inflácie v novembri 2012

Na základe údajov Štatistického úradu SR spotrebiteľské ceny merané národným indexom CPI vzrástli v novembri medziročne o 3,4 % pri medzimesačnej stagnácii. Medziročné spomalenie inflácie v novembri 2012 bolo rýchlejšie, ako očakávala NBS. V rámci štruktúry k rýchlejšiemu ako predpokladanému spomaleniu prispeli ceny potravín a pohonných látok.

Po sezónnom očistení ceny potravín a pohonných látok naďalej významne ovplyvňujú úrovne medzimesačnej inflácie. V novembri pokles cien pohonných látok a nespracovaných potravín najväčšou mierou prispel k nižšej medzimesačnej inflácii v porovnaní s predchádzajúcimi mesiacmi. Naopak relatívne stabilný príspevok k medzimesačnej inflácii si v posledných mesiacoch udržiavajú regulované ceny a čistá inflácia bez pohonných látok. Vývoj čistej inflácie bez pohonných látok je ovplyvňovaný negatívnym output-gapom.

Novembrový pomalší ako očakávaný vývoj predstavuje do budúcej krátkodobej predikcie len mierne riziká smerom k nižšej inflácii v roku 2013. Uvedené riziko je kompenzované možnými mierne vyššími cenami plynu a tepla pre domácnosti v budúcom roku v porovnaní s predpokladmi na ich rast v poslednej predikcii.

Súvisiace grafy a tabuľka

Odbor menovej politiky

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.