en en

Komentár k vývoju inflácie v októbri 2012

Na základe údajov Štatistického úradu SR spotrebiteľské ceny merané národným indexom CPI vzrástli v októbri medziročne o 3,8 % a medzimesačne o 0,3 %. K medziročnému rastu cien o 0,03 percentuálneho bodu prispela zmena spotrebnej dane na cigarety.

Medziročná inflácia v októbri 2012 bola mierne vyššia, ako boli očakávania NBS. V rámci štruktúry prispeli k uvedenému vývoju najmä ceny potravín, ktoré zaznamenali rýchlejší rast ako predpoklady.

Zrýchlenie medziročného rastu celkovej cenovej hladiny z 3,6 % v septembri na 3,8 % v októbri bolo výsledkom zrýchlenia dynamiky cien spracovaných, ako aj nespracovaných potravín. Rástli najmä ceny mäsa a zeleniny. Mierne zrýchlenie zaznamenali aj ceny trhových služieb. Ceny pohonných látok naopak zaznamenali spomalenie medziročného rastu cien, keď sa ich ceny odrazili smerom dole od rekordných úrovní. V októbri mierne rástli ceny obchodovateľných tovarov bez pohonných látok (ceny alkoholických nápojov, cigariet, odevov a obuvy) a regulovaných cien (ceny liekov a poplatkov). Napriek tomu medziročné tempo rastu obchodovateľných tovarov bez pohonných látok a regulovaných cien stagnovalo na rovnakej úrovni ako v septembri.

Inflácia by mala v novembri medziročne zaznamenať mierne spomalenie najmä vplyvom pomalšej dynamiky regulovaných cien dopravy.

Súvisiace grafy a tabuľka

Odbor menovej politiky

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.