en en

Komentár k vývoju inflácie v septembri 2012

Na základe údajov Štatistického úradu SR spotrebiteľské ceny merané národným indexom CPI vzrástli v septembri medziročne o 3,6 % a medzimesačne o 0,3 %.

Medziročná inflácia sa v septembri 2012 vyvíjala v súlade s očakávaniami NBS. V rámci jej štruktúry zaznamenali mierne rýchlejší rast ceny obchodovateľných tovarov a potravín, na druhej strane pomalší rast ako predpoklady dosiahli ceny trhových služieb.

Mierne spomalenie medziročného rastu celkovej cenovej hladiny z 3,7 % v auguste na 3,6 % v septembri bolo výsledkom protichodného vývoja jednotlivých zložiek spotrebného koša. Zrýchlenie zaznamenali ceny pohonných látok a potravín. Ceny pohonných látok dosiahli v septembri nové rekordné úrovne. V rámci cien potravín sa zrýchlil v septembri medziročný rast cien mäsa a naopak, spomalil sa rast cien ovocia a zeleniny. K výslednému zmierneniu medziročného rastu celkovej cenovej hladiny prispelo najmä spomalenie rastu regulovaných cien v dôsledku vývoja cien tepla. Mierne sa spomalil aj rast cien trhových služieb, najmä v dôsledku zmiernenia rastu nákladov spojených s bývaním v rodinnom dome.

Inflácia by mala v októbri medziročne zaznamenať mierne zrýchlenie najmä vplyvom zrýchlenia dynamiky cien potravín, trhových služieb a regulovaných cien.

Odbor menovej politiky

Na Slovensku rastú ceny rýchlejšie než v únii. Finweb.sk, 12.10. 2012

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.