en en

Komentár NBS: Čo naznačuje rýchly odhad HDP a zamestnanosti v 1. štvrťroku 2011?

Podľa rýchleho odhadu ŠÚ SR slovenská ekonomika ďalej pokračovala začiatkom tohto roka vo svojom raste. Hrubý domáci produkt sa zvýšil oproti predchádzajúcemu štvrťroku o 1,0 % (3,5 % medziročne), čo je mierne rýchlejší rast v porovnaní s odhadom NBS. Zamestnanosť vzrástla v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom o 0,6 % (2,0% medziročne), čo predstavuje rýchlejšie oživenie trhu práce v porovnaní s očakávaniami NBS. Podrobná štruktúra ekonomického rastu bude zverejnená 8. júna 2011, vývoj niektorých jeho zložiek však môžu naznačovať už publikované mesačné štatistiky.

Pozitívny vývoj ekonomiky je vidieť z pokračujúceho rastu priemyselnej produkcie a tržieb. Prekvapivo rýchly rast ekonomík našich obchodných partnerov v rámci eurozóny, najmä Nemecka (medzikvartálne vzrástol HDP o 1,5 %), sa premietol do dvojciferného rastu vývozov zo Slovenska v prvom štvrťroku. Preto predpokladáme, že rast slovenskej ekonomiky bol pravdepodobne tvorený hlavne pozitívnym zahraničným obchodom. Vývoj spotrebnej časti ekonomiky je v súčasnosti nejednoznačný. Na jednej strane bol zaznamenaný rast zamestnanosti a miezd, na strane druhej však stagnujú tržby v maloobchode a pokračuje prepad spotrebiteľskej dôvery. Priaznivejší medzikvartálny vývoj ekonomiky SR mohol tiež súvisieť aj s iným ako odhadovaným dopadom konsolidácie vo verejných financiách. Vývoj a vplyv domácej časti ekonomiky však bude zrejmý až po zverejnení podrobnej štruktúry HDP.


odbor menovej politiky NBS