en en

Komentár NBS k HICP (k údajom zverejneným ŠÚ SR)

Medziročná miera inflácie meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien zaznamenala v júni medzimesačný pokles o 0,1 % a na medziročnej báze hodnotu 4,1 %.

Inflácia dosiahla v júni prvýkrát v tomto roku spomalenie medziročnej dynamiky, k čomu najviac prispelo predovšetkým spomalenie medziročnej dynamiky cien potravín. Mierne prispeli ceny služieb a ceny pohonných látok.

Ceny potravín boli na medzimesačnej báze ovplyvnené typickým sezónnym poklesom cien zeleniny, ktorý bol však výraznejší ako v rovnakom období minulého roka (napríklad ceny uhoriek poklesli o viac ako 35 %) a pravdepodobne sa tu prejavil vplyv obáv spotrebiteľov z baktérie E-coli.

V súvislosti s vyššie uvedenými faktormi je možné považovať medzimesačný pokles inflácie zatiaľ za jednorazový faktor.

V ďalších mesiacoch do konca roka by malo pokračovať zrýchľovanie medziročnej dynamiky inflácie, a to vzhľadom na už schválené zvýšenie cien plynu a tepla, ako aj na predpokladaný rast v cenách osobnej železničnej dopravy a v cenách MHD. Tieto prorastové faktory, ktoré nezohľadňovala júnová strednodobá predikcia NBS, budú premietnuté v nasledujúcej prognóze inflácie.

Odbor menovej politiky

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.