en en

Komentár NBS k rýchlemu odhadu HDP a zamestnanosti v 2. štvrťroku 2011

Podľa rýchleho odhadu Štatistického úradu SR pokračovala slovenská ekonomika rovnako ako v prvom kvartáli aj v druhom štvrťroku tohto roka vo svojom raste, keď sa hrubý domáci produkt zvýšil oproti predchádzajúcemu štvrťroku o 0,9 % (3,3 % medziročne). Podobná situácia bola v druhom štvrťroku aj na trhu práce, ktorý sa naďalej oživoval, keď zamestnanosť vzrástla v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom o 0,4 % (2,1 % medziročne). Vývoj oboch ukazovateľov mierne predstihol odhady NBS. Podrobná štruktúra ekonomického rastu bude zverejnená 6. septembra 2011, vývoj jednotlivých zložiek však naznačujú už publikované mesačné štatistiky.

Ekonomická aktivita našich hlavných obchodných partnerov podporila v uplynulom štvrťroku vývoz tovarov zo Slovenska, ktorý si udržal dvojciferný rast. Preto je možné predpokladať, že k rastu slovenskej ekonomiky prispel najmä pozitívny zahraničný obchod. Vývoj domácej časti ekonomiky bol pravdepodobne podobný ako začiatkom roka. Na jednej strane by mohol pozitívny vývoj na trhu práce podporovať rast spotrebných výdavkov domácností, na strane druhej však naďalej pokračuje prepad spotrebiteľskej dôvery a stagnácia maloobchodných tržieb, čo indikuje slabú súkromnú spotrebu a vytváranie úspor domácností. Postupné zrýchľovanie úverových aktivít najmä voči nefinančným spoločnostiam naznačuje obnovu rastu fixných investícií. Potvrdenie uvedených tendencií z mesačných indikátorov bude možné až po zverejnení podrobnej štruktúry HDP.

Odbor menovej politiky

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.