en en

Komentár NBS k rýchlemu odhadu HDP a zamestnanosti v 3. štvrťroku 2012

V treťom štvrťroku 2012 slovenská ekonomika podľa očakávaní mierne spomalila, ale udržala si relatívne vysoký medziročný rast na úrovni 2,5 % (2,2 % sezónne neupravený rast) pri medzikvartálnom raste o 0,6 %. Zamestnanosť sa v medziročnom a v medzikvartálnom porovnaní nezmenila (sezónne neupravený medziročný pokles dosiahol -0,1 %).

Podľa rýchleho odhadu Štatistického úradu SR si slovenská ekonomika v treťom štvrťroku tohto roka udržala svoj rast. Tento pozitívny vývoj sa však nepremietol do ukazovateľov trhu práce, keď zamestnanosť stagnovala tak oproti predchádzajúcemu štvrťroku, ako aj medziročne. Podrobná štruktúra ekonomického rastu bude zverejnená 6. decembra 2012, vývoj jednotlivých zložiek však naznačujú už publikované mesačné štatistiky.

Pozitívny vývoj ekonomiky bol, tak ako v minulosti, pravdepodobne tvorený najmä zahraničným obchodom. Rastúce exporty odrážali najmä produkciu v automobilovom priemysle. Na druhej strane je možné predpokladať, že domáca časť ekonomiky mala v treťom štvrťroku negatívny príspevok k rastu ekonomiky. Maloobchodné tržby v stálych cenách zaznamenali v rovnakom štvrťroku pokles, taktiež nízky nominálny rast miezd a stagnácia zamestnanosti by mali negatívne pôsobiť na spotrebu domácností. Je preto možné predpokladať, že rovnako ako v 2. štvrťroku bude spotreba domácností pokračovať v medziročnom poklese. Podobne by sa mala spomaliť vzhľadom na konsolidáciu verejných financií aj spotreba verejnej správy. Ani v oblasti investičnej aktivity firiem nemožno čakať výraznejší obrat s ohľadom na klesajúcu úroveň indikátorov sentimentu.

Zníženie hodnoty indikátora ekonomického sentimentu v októbri a pokles priemyselnej produkcie u našich hlavných obchodných partnerov naznačuje, že je možné predpokladať výraznejšie negatívny dopad na našu ekonomiku v nasledujúcich štvrťrokoch.

Súvisiace grafy a tabuľka

Odbor menovej politiky

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.