en en

Komentár NBS k rýchlemu odhadu HDP a zamestnanosti v 4. štvrťroku 2012

HDP: Rýchly odhad HDP a zamestanosti (4Q 2012)

Podľa rýchleho odhadu Štatistického úradu SR dosiahol reálny sezónne očistený rast HDP vo 4. štvrťroku minulého roka 1,2 %. Oproti predchádzajúcom štvrťroku vzrástol HDP o 0,2 %. Zamestnanosť (sezónne očistená) sa v medziročnom porovnaní znížila o 0,5 % a oproti predchádzajúcemu štvrťroku poklesla o 0,4 %. Podrobná štruktúra ekonomického rastu bude zverejnená 6. marca 2013.

grafy

Zdroj: Štatistický úrad SR

Spomalenie tak medziročnej a aj medzikvartálnej dynamiky bolo ovplyvnené oslabovaním produkcie a tržieb spôsobených prepadmi dôvery a spomalením dopytu, ako domáceho, tak aj zahraničného. V spomalení medziročnej dynamiky sa čiastočne prejavil aj bázicky efekt výrazného príspevku čistých daní z produktov k rastu ekonomiky koncom roka 2011 ovplyvnený zaplatením DPH z PPP projektov (R1) (tento efekt mohol predstavovať negatívny príspevok do pol percentuálneho bodu).

Hospodársky rast bol však pravdepodobne aj naďalej ťahaný zahraničným obchodom, čo potvrdzujú štatistiky nominálneho zahraničného obchodu za 4. štvrťrok. V dôsledku konsolidácie verejných financií by mala na medziročnej báze stagnovať spotreba verejnej správy. Vo fixných investíciách pravdepodobne prevládali negatívne tendencie, čo dokumentoval pokles indikátorov ekonomického sentimentu a pokles úverovania nefinančných spoločností. Na druhej strane by sa vo fixných investíciách mali prejaviť pokračujúce investície v automobilovom priemysle. Pokles zamestnanosti, nízky rast miezd, zhoršovanie spotrebiteľskej dôvery a reálny pokles maloobchodných tržieb sa pravdepodobne prejavili v pokračujúcom poklese spotreby domácnosti.

Podľa dnes zverejnených údajov a prepočtu NBS by za celý rok 2012 mala slovenská ekonomika zaznamenať rast na úrovni 2,0%.

Sezónne upravené dáta

Zmena oproti rovnakému štvrťroku predchádzajúceho roka v %

Zmena oproti predchádzajúcemu štvrťroku v %

HDP v stálych cenách

Celková zamestnanosť

HDP v stálych cenách

Celková zamestnanosť

1.Q. 2012

2,7

0,7

0,2

0,1

2.Q. 2012

2,2

0,2

0,4

-0,1

3.Q. 2012

1,9

-0,2

0,3

-0,1

4.Q. 2012

1,2

-0,5

0,2

-0,4

Odbor menovej politiky

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.