en en

Komentár NBS k vývoju inflácie (k údajom zverejneným ŠÚ SR)

Inflácia meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien (HICP) zverejnená Štatistickým úradom SR zaznamenala aj v júli medzimesačný pokles, a to o 0,2 % a na medziročnej báze hodnotu 3,8 %.

K zníženiu inflácie prispel predovšetkým vývoj v cenách potravín, kde došlo k výraznému sezónnemu poklesu cien ovocia a zeleniny, pričom mierne prispeli aj ceny pohonných hmôt a letné výpredaje obuvi a odevov. Na druhej strane, medzimesačný pokles inflácie tlmili najmä zvyšujúce sa ceny liekov a verejnej dopravy. V rámci služieb došlo k nárastu cien služieb spojených s letnou turistickou sezónou (kúpaliská, dovolenky, ubytovanie).

V dôsledku výraznejšieho sezónneho poklesu najmä cien potravín sa v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom medziročná inflácia výraznejšie spomalila. V auguste by však malo dôjsť k opätovnému zrýchleniu inflácie meranej HICP v dôsledku zvýšenia cien plynu a tepla. Pokračovať by mal aj rast cien verejnej dopravy. Medziročná inflácia by tak opätovne mohla prekročiť hranicu 4 %.

Odbor menovej politiky

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.