en en

Komentár NBS k vývoju inflácie v apríli 2012

Na základe údajov Štatistického úradu SR spotrebiteľské ceny merané národným indexom CPI vzrástli v apríli medziročne o 3,6 % a medzimesačne o 0,3 %.

Medziročné tempo rastu cenovej hladiny dosiahlo, v súlade s predpokladmi NBS, nižšiu úroveň v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom o 0,2 percentuálneho bodu. V rámci štruktúry inflácie najviac prekvapil vývoj regulovaných cien, keď popri očakávanom poklese cien elektrickej energie (o 0,8 %) vzrástli výraznejšie ceny zdravotníctva. V rámci cien zdravotníctva sa zvýšili ceny liekov predpísaných lekárom takmer o 11 % s príspevkom 0,10 percentuálneho bodu k celkovej inflácii. Niektoré lieky, ktoré boli podľa predchádzajúcej kategorizácie s doplatkom, sú už podľa novej kategorizácie plne hradené pacientom. To má za následok rast regulovaných cien liekov (kde sa sleduje vývoj cien doplatkov za lieky) a zdravotníctva.

Rýchlejšie, ako sa predpokladalo, rástli aj ceny pohonných látok, ktorých úrovne dosiahli v apríli 2012 nové historické maximá. K celkovému rastu cien obchodovateľných tovarov bez pohonných hmôt prispeli najväčšou mierou ceny odevov a obuvi. Prorastové vplyvy doteraz uvedených faktorov k rýchlejšiemu rastu celkovej cenovej úrovne boli tlmené vývojom cien spracovaných potravín. Mierne klesali ceny mlieka, mliečnych výrobkov, olejov, tukov a cukroviniek.

V máji by malo pokračovať spomaľovanie medziročného rastu cien potravín vzhľadom na aktuálny a očakávaný vývoj cien agrokomodít. Určité spomalenie by mohli zaznamenať aj ceny pohonných látok v dôsledku očakávanej postupnej stabilizácie úrovne cien ropy na svetových trhoch. V máji je preto možné očakávať mierne spomalenie medziročnej inflácie.

odbor menovej politiky

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.