en en

Komentár NBS k vývoju inflácie v auguste 2012

Na základe údajov Štatistického úradu SR spotrebiteľské ceny merané národným indexom CPI vzrástli v auguste, rovnako ako v predchádzajúcom mesiaci, medziročne o 3,7 %.

Rovnaká úroveň medziročnej celkovej inflácie bola dosiahnutá pri zrýchlení medziročného rastu cien potravín, trhových služieb a obchodovateľných tovarov, pričom tlmiaco pôsobili regulované ceny. Celkovo bola úroveň medziročnej inflácie v auguste 2012 mierne vyššia, ako boli predpoklady NBS.

V priebehu augusta sa ceny zvýšili o 0,1 %, a to v dôsledku rastu cien trhových služieb, pohonných látok a regulovaných cien. Naopak, po dlhšom období poklesli ceny potravín a znížili sa aj ceny obchodovateľných tovarov bez pohonných látok. K zvýšeniu cien trhových služieb v porovnaní s júlom prispel najmä rast cien služieb internetu a bankových poplatkov (výber kartou z bankomatu a vedenie účtu). Ceny pohonných látok sa po krátkom období opäť nachádzajú v blízkosti rekordných úrovní. V rámci cien potravín prispel k poklesu najmä vývoj cien sezónnej zeleniny a ovocia, v rámci obchodovateľných tovarov bez pohonných látok klesali najmä ceny obuvi, odevov a nealkoholických nápojov. Pod nárast regulovaných cien v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom sa podpísal rast cien liekov na predpis, ako aj cestovného mestskej a medzimestskej autobusovej dopravy.

Spotrebiteľské ceny v septembri by mali rásť podobnou medziročnou dynamikou ako v auguste. Zrýchlenie cien potravín by mohlo byť kompenzované pomalším rastom regulovaných cien v dôsledku bázického efektu rastu cien tepla v septembri 2011.

Odbor menovej politiky

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.