en en

Komentár NBS k vývoju inflácie v auguste

Inflácia meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien (HICP) zverejnená Štatistickým úradom SR zaznamenala v auguste na medzimesačnej báze mierny nárast o 0,1 % a na medziročnej báze dosiahla hodnotu 4,1 %, čo bolo menej ako sa očakávalo.

V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom sa medziročná dynamika zrýchlila o 0,3 percentuálneho bodu, a to predovšetkým v dôsledku rýchlejšieho medziročného rastu cien energií. Prorastový vplyv cien energií sa v auguste očakával, nakoľko sa predpokladal najmä rast regulovaných cien plynu a tepla. Na základe aktuálneho vývoja, keď sa zvýšenie regulovaných cien jednotlivými subjektmi uskutočňuje postupne, je možné predpokladať, že zvyšovanie cien tepla by sa malo rozložiť do viacerých mesiacov. Výraznejší ako očakávania bol pokles cien potravín, a to z dôvodu pokračujúceho znižovania cien sezónnych potravín (ovocie a zelenina). V porovnaní s predpokladmi rástli pomalšie aj ceny služieb, najmä v dôsledku vývoja cien dovoleniek a leteckej dopravy. Pravdepodobne nízky spotrebiteľský dopyt spôsobil, že k sezónnemu poklesu ich cien došlo už v auguste a vo výraznejšej miere.

V septembri je možné očakávať ďalšie zrýchlenie inflácie vzhľadom k postupnému prechodu ďalších teplární k vyšším stanoveným cenám. V cenách potravín by sa mali v nasledujúcom období naďalej prejavovať vysoké ceny poľnohospodárskych komodít (ryža, repka olejná), avšak koncom roka 2011 a začiatkom budúceho roka by sa mala v ich cenách odzrkadliť tohtoročná lepšia úroda.

Odbor menovej politiky

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.