en en

Komentár NBS k vývoju inflácie v januári 2012

Inflácia meraná národným indexom spotrebiteľských cien (CPI) sa v januári, tak ako sa očakávalo, spomalila. Na základe údajov Štatistického úradu SR spotrebiteľské ceny vzrástli medziročne o 3,9 % a medzimesačne o 1,4 %, čo bolo v súlade s očakávaniami NBS.

V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom medziročná dynamika CPI spomalila o 0,5 percentuálneho bodu, a to predovšetkým v dôsledku očakávaného odznenia vplyvu zmeny nepriamych daní, spomalenia medziročného rastu regulovaných cien, pohonných látok a mierneho spomalenia dynamiky cien potravín.

Regulované ceny medzimesačne síce rástli, ale ich medziročný rast (8,3 %) bol pomalší v porovnaní s januárom roku 2011 (9,5 %), k čomu prispeli najmä ceny elektrickej energie. Medziročná dynamika cien pohonných látok výrazne spomalila, najmä v dôsledku odznenia vplyvu zavedenia poplatku do štátnych hmotných rezerv. K spomaleniu inflácie prispela aj nezmenená dynamika cien trhových služieb, keď napríklad ceny služieb reštaurácií medzimesačne takmer stagnovali a pravdepodobne sa do ich cien zatiaľ intenzívnejšie nepremietol rast cien energií. Naopak, priaznivý vplyv predchádzajúcich položiek tlmil vývoj obchodovateľných tovarov bez pohonných látok. K rastu cien obchodovateľných tovarov prispelo najmä zvýšenie cien nealkoholických a alkoholických nápojov, cien dennej tlače, tovarov osobnej starostlivosti.

Vo februári je možné očakávať mierne spomalenie medziročnej inflácie. Potraviny by mali pokračovať v spomaľovaní medziročného rastu v dôsledku vývoja cien agrokomodít. Mierne nižší medziročný rast by mohli zaznamenať aj ceny služieb, ako aj ceny pohonných látok v dôsledku bázického efektu vysokej dynamiky v predchádzajúcom roku.

Odbor menovej politiky

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.