en en

Komentár NBS k vývoju inflácie v januári 2013

CPI: Inflácia sa v súlade s očakávaniami spomalila

Na základe údajov Štatistického úradu SR medziročný rast spotrebiteľských cien meraných národným indexom CPI spomalil z decembrových 3,2 % na 2,4 % v januári pri medzimesačnom raste cien „iba“ o 0,6%. K spomaleniu inflácie prispel najmä nižší rast regulovaných cien energií v januári 2013 v porovnaní s januárom 2012, ale aj spomalenie čistej inflácie bez pohonných látok.

grafy

Zdroj: ŠÚSR, NBS

Zdrojom rastu celkovej cenovej hladiny na medzimesačnej báze boli najmä nákladové faktory. Rýchlejšie ako očakávania rástli ceny tepla, poštových služieb a ceny sezónnych potravín (ovocia a zeleniny). Naopak, výrazne nižší ako očakávaný rast zaznamenali ceny trhových služieb. V ich dynamike sa pravdepodobne naďalej prejavuje pretrvávajúci slabý spotrebiteľský dopyt. To sa premieta aj do nízkeho medziročného rastu tržieb hotelov a reštaurácií. Na základe konjunkturálnych prieskumov klesá aj dôvera v službách, predovšetkým v dôsledku negatívnych očakávaní týkajúcich sa úspor.

Najmä pomalšia medziročná dynamika cien trhových služieb predstavuje do budúcej krátkodobej predikcie riziko smerom k nižšej medziročnej čistej inflácii bez pohonných látok v priebehu roka 2013.

Odbor menovej politiky

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.