en en

Komentár NBS k vývoju inflácie v júli 2012

Na základe údajov Štatistického úradu SR vzrástli spotrebiteľské ceny merané národným indexom CPI v júli medziročne o 3,7 % , pričom medzimesačne stagnovali.

Zrýchlenie medziročnej inflácie v porovnaní s júnom bolo v súlade s očakávaniami NBS. Tento vývoj bol spôsobený najmä cenami potravín, ale aj cenami obchodovateľných tovarov bez pohonných látok. Tlmiaco pôsobilo spomalenie tempa rastu cien pohonných hmôt a mierne spomalenie regulovaných cien.

Stagnácia celkovej cenovej hladiny v porovnaní s júnom bola výsledkom protichodného vývoja jednotlivých zložiek spotrebného koša. Mierny rast cien trhových služieb, obchodovateľných tovarov bez pohonných látok a regulovaných cien bol kompenzovaný poklesom cien potravín a pohonných látok. V rámci cien potravín prispel k medzimesačnému poklesu najmä vývoj cien zemiakov a paradajok. Do zníženia cien pohonných látok sa premietol pokles cien ropy a ropných produktov na medzinárodných trhoch, ktorý bol zaznamenaný v predchádzajúcich týždňoch. K  medzimesačnému zvýšeniu cien trhových služieb prispel najmä rast cien čistých nákladov spojených s bývaním v rodinnom dome, príplatku za nadštandardné ubytovanie v nemocnici a tuzemskej rekreácie. Mierny rast cien obchodovateľných tovarov bez pohonných látok spôsobilo zvýšenie cien nealkoholických a alkoholických nápojov a dovoleniek v zahraničí, a to aj napriek poklesu cien obuvi a odevov. V miernom raste regulovaných cien sa prejavil rast ceny úhrady za opatrovateľskú službu o takmer 13 %.

V auguste by sa mala inflácia zmierniť najmä vplyvom spomalenia dynamiky regulovaných cien a spracovaných potravín. Regulované ceny sa spomalia v dôsledku bázického efektu rastu regulovaných cien plynu v auguste 2011.

Odbor menovej politiky

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.