en en

Komentár NBS k vývoju inflácie v júni 2012

Na základe údajov Štatistického úradu SR vzrástli spotrebiteľské ceny merané národným indexom CPI v júni medziročne o 3,6 % a medzimesačne o 0,2%.

Medziročné tempo rastu cenovej hladiny sa po šiestich mesiacoch postupného spomaľovania mierne zrýchlilo. Zrýchlenie inflácie bolo spôsobené výraznejším rastom cien potravín a trhových služieb. Na druhej strane, proti ešte výraznejšiemu zrýchleniu dynamiky pôsobilo tlmiaco spomalenie tempa rastu cien pohonných hmôt a mierne spomalenie cien obchodovateľných tovarov bez pohonných hmôt. Celkovo bola úroveň medziročnej inflácie v júni 2012 mierne vyššia ako predpoklady NBS.

Hlavným faktorom rastu celkovej cenovej hladiny v porovnaní s májom bol predovšetkým rast cien nespracovaných potravín. Najmä pokračujúci nárast cien zemiakov (druhý mesiac po sebe o takmer 23%) a cien ovocia (o takmer 7%) boli príčinou zvyšovania cien potravín. K celkovému medzimesačnému zvýšeniu cien trhových služieb prispel najviac rast cien kaderníckych služieb a služieb reštaurácií. Pokles cien ropy a ropných produktov na medzinárodných trhoch sa premietol do zníženia cien pohonných látok.

Inflácia by mala v júli zaznamenať mierne zrýchlenie medziročnej dynamiky. Takýto vývoj by mal nastať v dôsledku bázického efektu výrazného poklesu cien zeleniny v rámci nespracovaných potravín v rovnakom období minulého roka. Ceny zeleniny v tomto období klesli v dôsledku prudkého zníženia dopytu. Ostatné položky základnej štruktúry inflácie by mohli zaznamenať stabilizáciu medziročného rastu cien.

Odbor menovej politiky

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.