en en

Komentár NBS k vývoju inflácie v máji 2012

Na základe údajov Štatistického úradu SR vzrástli spotrebiteľské ceny merané národným indexom CPI v máji medziročne o 3,4 % a medzimesačne o 0,1%.

Medziročné tempo rastu cenovej hladiny spomalilo šiesty mesiac po sebe. Spomalenie inflácie bolo spôsobené predovšetkým vývojom cien potravín a pohonných hmôt. Mierne spomalila aj dynamika cien obchodovateľných tovarov bez pohonných hmôt, regulovaných cien a trhových služieb. Úroveň medziročnej inflácie v máji 2012 tak naplnila očakávania NBS.

V porovnaní s aprílom ceny regulovaných cien mierne poklesli vďaka zníženiu cien elektrickej energie (o 0,4 percenta). Rast cien pohonných látok sa pod tlakom klesajúcich cien ropy a ropných produktov na medzinárodných trhoch po štyroch mesiacoch zastavil. Ceny pohonných látok sa tak odrazili od historických maxím dosiahnutých v apríli a  klesli o takmer 1 percento. Rast cien obuvi a odevov bol čiastočne kompenzovaný poklesom spotrebiteľských cien automobilov. V porovnaní s aprílom tak ceny obchodovateľných tovarov bez pohonných látok zaznamenali len nepatrný rast. Mierne rástli aj ceny trhových služieb, ich vývoj je od začiatku roka významne ovplyvnený rastom cien čistých nákladov spojených s bývaním v rodinnom dome.

Vývoj cien potravín bol ovplyvnený predovšetkým výrazným nárastom cien zemiakov (takmer o 
24 %), ktorý bol tlmený poklesom cien vajec (o viac ako 10 %). V rámci cien nespracovaných potravín rástli tiež ceny ovocia a mäsa.

V júni je možné očakávať stagnáciu medziročnej inflácie na májovej úrovni. Ceny potravín by mali zaznamenať stabilizáciu medziročného rastu v súlade s vývojom cien agrokomodít. Stagnáciu medziročného rastu by mohli zaznamenať aj regulované ceny a ceny trhových služieb.

Odbor menovej politiky

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.