en en

Komentár NBS k vývoju inflácie v marci 2012

Na základe údajov Štatistického úradu SR vzrástli spotrebiteľské ceny merané národným indexom CPI medziročne o 3,8 % a medzimesačne o 0,3 %.

Medziročné tempo rastu cenovej hladiny dosiahlo rovnakú úroveň v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom, pričom NBS predpokladala spomalenie dynamiky. Uvedený vývoj bol ovplyvnený predovšetkým zrýchlením medziročného rastu cien potravín a pohonných hmôt, keď príspevok oboch týchto zložiek k celkovej inflácii nedokázalo vykompenzovať ani spomalenie regulovaných cien plynu.

V porovnaní s februárom výrazne vzrástli ceny potravín. Rástli najmä ceny vajec, ovocia a zeleniny. Ceny vajec vzrástli medzimesačne takmer o 50 % s príspevkom 0,16 percentuálneho bodu k celkovej inflácii. Uvedený vývoj v cenách potravín je výsledkom ponukového šoku v dôsledku nižšej produkcie po zavedení smernice EÚ (1999/74/ES) a možného využitia predsviatočného výraznejšieho spotrebiteľského dopytu zo strany producentov a predajcov. V porovnaní s februárom vzrástli aj ceny pohonných látok (s medzimesačným príspevkom 0,09 percentuálneho bodu), ktorých úrovne dosiahli v marci 2012 historické maximá. Medzimesačne rástli aj ceny obchodovateľných tovarov bez pohonných hmôt, a to najmä v dôsledku rastu cien nealkoholických nápojov.

Prorastový vplyv spomenutých zložiek jadrovej inflácie mierne tlmil vývoj regulovaných cien. Regulované ceny podľa očakávania medzimesačne klesali v dôsledku poklesu ceny plynu na základe rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.

V apríli by mali potraviny pokračovať v spomaľovaní medziročného rastu v dôsledku vývoja cien agrokomodít. Otázny je vývoj cien vajec, a síce, či sa avizovaná korekcia ich cien prejaví v tomto alebo až v nasledujúcom mesiaci a v akom rozsahu. Spomalenie medziročného rastu by mohli zaznamenať ceny pohonných látok v dôsledku očakávanej stabilizácie cien ropy na svetových trhoch. Znížiť by sa mali ceny elektrickej energie. Vzhľadom na to by mohla inflácia v apríli zaznamenať mierne spomalenie dynamiky.

Odbor menovej politiky

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.