en en

Komentár NBS k vývoju inflácie v novembri

Inflácia meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien (HICP) zverejnená Štatistickým úradom SR zaznamenala v novembri na medzimesačnej báze druhý najvyšší tohtoročný rast, a to o 0,5 %. Na medziročnej báze dosiahla inflácia hodnotu 4,8 %, čo bolo viac ako predpoklad NBS, a to najmä v dôsledku odlišného vývoja cien služieb.

V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom sa medziročná dynamika HICP zrýchlila o 0,2 percentuálneho bodu, a to predovšetkým kvôli rýchlejšiemu medziročnému rastu cien služieb. Ostatné položky základnej štruktúry inflácie spomalili svoj medziročný rast, ktorý bol zároveň mierne nižší ako predpoklady. To sa týka predovšetkým spotrebných tovarov a spracovaných potravín. V cenách služieb na medzimesačnej, ako aj na medziročnej báze rástli najmä ceny v doprave, ale aj vo finančných službách, v závodnom a školskom stravovaní, ubytovacích, sociálnych a osobných službách. V rámci železničnej dopravy okrem zvýšenia cien obyčajného cestovného výraznejšie vzrástli aj ceny žiackych časových a traťových predplatných cestovných lístkov, ako aj ceny miesteniek a lôžok, čo úhrnne zvýšilo ceny osobnej železničnej dopravy v rámci spotrebného koša inflácie o približne 45 % s príspevkom do celkovej inflácie 0,4 percentuálneho bodu. Z hľadiska skutočných nákladov domácností na dopravu mohol byť ich rast miernejší vzhľadom na poskytované zľavy v železničnej doprave.

V decembri je možné očakávať stagnáciu, prípadne spomalenie medziročnej inflácie. Potraviny by mali pokračovať v spomaľovaní medziročného rastu v dôsledku vývoja cien agrokomodít. Nižší medziročný rast by mohli zaznamenať aj ceny služieb, ako aj ceny energií v dôsledku bázického efektu v cenách pohonných látok. Výraznejšie spomalenie inflácie je možné očakávať začiatkom budúceho roka.

Odbor menovej politiky

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.