en en

Komentár NBS k vývoju inflácie v októbri

Inflácia meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien (HICP) zverejnená Štatistickým úradom SR zaznamenala v októbri na medzimesačnej báze rast o 0,2 %. Na medziročnej báze dosiahla inflácia hodnotu 4,6 %, čo bolo menej ako predpoklad NBS, a to najmä v dôsledku odlišného vývoja cien energií.

V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom sa medziročná dynamika HICP zrýchlila o 0,2 percentuálneho bodu, a to predovšetkým kvôli rýchlejšiemu medziročnému rastu cien všetkých zložiek s výnimkou cien služieb. V cenách priemyselných tovarov bez energií rástli ceny farmaceutických výrobkov a ceny odevov a obuvi. Zvyšovanie cien energií je ovplyvňované predovšetkým postupným nárastom cien tepla. Regulačný úrad už v júli rozhodol o výške regulovanej ceny plynu pre výrobu tepla pre domácnosti, avšak jednotlivé teplárne postupne predkladajú návrhy na zvýšenie koncových cien tepla. Výsledné zvýšenie priemernej ceny tepla tak závisí nielen od rozhodnutí regulátora, ale aj od návrhov jednotlivých teplární. Takýto postup je preto hlavným dôvodom pomalšieho vývoja inflácie v porovnaní s očakávaniami.

V novembri je možné očakávať stabilizáciu inflácie na približne rovnakej úrovni ako v októbri. Vzrásť by mali ceny v doprave (MHD, železnica) a ceny tepla. Na druhej strane by tieto nárasty mali byť kompenzované vývojom v cenách potravín, ktoré by mali zaznamenať spomalenie medziročného rastu v dôsledku vývoja cien agrokomodít. Rizikom vo vývoji inflácie v nasledujúcich mesiacoch je spomaľovanie ekonomickej aktivity, čo sa môže prejaviť v stagnujúcom až klesajúcom dopyte. Takýto vývoj môže pôsobiť tlmiaco na spotrebiteľské ceny.

Odbor menovej politiky

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.