en en

Komentár NBS k vývoju inflácie v septembri

Inflácia meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien (HICP) zverejnená Štatistickým úradom SR zaznamenala v septembri na medzimesačnej báze rast o 0,3 % a na medziročnej báze dosiahla hodnotu 4,4 %, čo bolo menej ako predpoklad NBS.

V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom sa medziročná dynamika zrýchlila o 0,3 percentuálneho bodu, a to predovšetkým v dôsledku rýchlejšieho medziročného rastu cien služieb a energií. Rast cien energií sa v septembri očakával v dôsledku postupného zvyšovania cien tepla. Tento rast bol však nižší ako predpoklady. Nárast cien služieb ako aj mierne zrýchlenie dynamiky priemyselných tovarov bolo v súlade s predpokladmi. Ceny potravín z dôvodu pokračujúceho znižovania cien sezónnych potravín (ovocie a zelenina) na medzimesačnej báze klesali a medziročne stagnovali.

V októbri je možné očakávať ďalšie zrýchlenie inflácie vzhľadom na očakávané pokračovanie zvyšovania cien tepla. Rásť by mali aj ceny služieb spojených so začiatkom školského roka. V potravinách by sa mal zastaviť sezónny pokles cien ovocia a zeleniny.

odbor menovej politiky

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.