en en

Komentár NBS k vývoju inflácie vo februári 2012

Inflácia meraná národným indexom spotrebiteľských cien (CPI) sa vo februári mierne spomalila. Na základe údajov Štatistického úradu SR spotrebiteľské ceny vzrástli medziročne o 3,8 % a medzimesačne o 0,2 %, čo bolo v súlade s očakávaniami NBS.

V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom medziročná dynamika CPI spomalila o 0,1 percentuálneho bodu, a to predovšetkým v dôsledku očakávaného spomalenia medziročného rastu cien potravín a trhových služieb. Naopak mierne zrýchlenie dynamiky cien zaznamenali obchodovateľné tovary.

V porovnaní s januárom vzrástli ceny potravín len mierne. Rástli najmä ceny ovocia a zeleniny v nadväznosti na sezónny charakter ich vývoja cien. Regulované ceny sa po januárovom výraznom náraste vo februári takmer nezmenili. Medzimesačne rástli aj ceny trhových služieb (ceny služieb hotelov a reštaurácií, zdravotníctva). Naopak, priaznivý vplyv predchádzajúcich položiek tlmil vývoj cien pohonných látok, ktoré najrýchlejšie reflektovali vývoj cien komodít a vo februári vzrástli až o 2,5%.

V marci je možné očakávať pokračujúce mierne spomalenie medziročnej inflácie. Potraviny by mali pokračovať v spomaľovaní medziročného rastu v dôsledku vývoja cien agrokomodít. Mierne spomalenie medziročného rastu by mohli zaznamenať aj ceny pohonných látok v dôsledku očakávanej stabilizácie cien ropy na svetových trhoch a vplyvom bázického efektu vysokej dynamiky v predchádzajúcom roku.

Odbor menovej politiky

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.