en en

Komisia odporúča v prípade Talianska, Portugalska, Českej republiky a Slovenska zrušiť postup platný pri nadmernom deficite

Európska komisia dnes odporučila Rade, aby zrušila postup platný pri nadmernom deficite (ďalej len „EDP“ – excessive deficit procedure) v prípade Talianska a Portugalska, pretože sa ich rozpočtový deficit v roku 2007 znížil pod 3 % a podľa prognózy by mal aj v rokoch 2008 a 2009 zostať pod touto hornou hranicou. Znamená to, že po prvýkrát od roku 2002 nepodlieha ani jeden z členských štátov eurozóny prísnemu dohľadu nad verejnými financiami stanovenému v nápravnej časti Paktu stability a rastu. Komisia dnes dospela k záveru, že sa splnili aj podmienky na uzavretie postupov EDP týkajúcich sa Českej republiky a Slovenska, čím sa v prípade Slovenska odstránila prekážka prijatia eura (pozri samostatnú tlačovú správu IP/08/715). Ak Rada schváli odporúčania, len dve krajiny budú podliehať postupu EDP (Poľsko a Maďarsko) v porovnaní s 12 krajinami na jar 2006, kedy postupu EDP podliehalo najviac krajín.

Plné znenie správy vo formáte PDF

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2161,+421-2-5865 2161, +421-2-5787 2166, +421-2-5865 2166
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.