en en

Komuniké z 1.  rokovania Bankovej rady Národnej banky Slovenska

Dnes (2. januára 2007) sa uskutočnilo 1. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej viceguvernéra Martina Barta. BR NBS prerokovala a schválila vyhlásenie Národnej banky Slovenska o poslaní a cieľoch dohľadu nad finančným trhom. Materiál bude zverejnený na internetovej stránke NBS. BR NBS prerokovala a  schválila návrh opatrenia Národnej banky Slovenska o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk.

Opatrením sa zabezpečuje zvýšenie transparentnosti a porovnateľnosti jednotlivých bánk a pobočiek zahraničných bánk na trhu, čo môže viesť aj k  posilneniu motivácie bánk a pobočiek zahraničných bánk na zlepšenie svojich aktivít, stratégií, kontrol jednotlivých rizík a organizácie vnútorného riadenia bánk a pobočiek zahraničných bánk, v nadväznosti na schválenú Smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2006/48/ES o začatí a vykonávaní činnosti úverových inštitúcií.

Opatrenie nadobudne účinnosť 31. januára 2007. BR NBS rozhodla krátiť časť ponúk v pravidelnom dvojtýždňovom REPO tendri. Dôvodom tohto rozhodnutia je podpora intervencií NBS na devízovom trhu v  predchádzajúcom týždni.

Igor Barát
hovorca NBS

Národná banka Slovenska
tlačové oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2161,+421-2-5865 2161, +421-2-5787 2166, +421-2-5865 2166
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.