en en

Komuniké z 1. rokovania Bankovej rady NBS

10. januára 2023 sa uskutočnilo 1. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska pod vedením viceguvernéra NBS Ľudovíta Ódora.

Banková rada Národnej banky Slovenska schválila oznámenie o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 150. výročia spustenia parnej prevádzky na železničnej trati Bratislava – Trnava. Zberateľská eurominca je vyrazená zo zliatiny obsahujúcej 900 dielov striebra a 100 dielov medi. Jej hmotnosť je 18 gramov a priemer 34 milimetrov. Autorom výtvarného návrhu striebornej zberateľskej euromince je ak. soch. Zbyněk Fojtů. Razbu strieborných zberateľských euromincí realizovala Mincovňa Kremnica, š. p. a do predaja sa dostanú v apríli 2023.

Banková rada Národnej banky Slovenska schválila oznámenie o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 100. výročia narodenia Viktora Kubala. Zberateľská eurominca bude vyrazená zo zliatiny obsahujúcej 900 dielov striebra a 100 dielov medi. Jej hmotnosť je 18 gramov a priemer 34 milimetrov. Autorom výtvarného návrhu striebornej zberateľskej euromince je Karol Ličko. Razbu strieborných zberateľských euromincí realizuje Mincovňa Kremnica, š. p. a do predaja sa dostanú v marci 2023.

Banková rada Národnej banky Slovenska prerokovala a schválila návrh opatrenia Národnej banky Slovenska, ktorým sa ustanovujú národné voľby pre inštitúcie podľa osobitného predpisu. Opatrením sa špecifikujú národné voľby na základe usmernenia Európskej centrálnej banky (EÚ) 2022/508, ktorým sa mení usmernenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2017/697 o využívaní možností a právomocí dostupných v práve Únie príslušnými vnútroštátnymi orgánmi vo vzťahu k menej významným inštitúciám, pričom sa zohľadnili doterajšie skúsenosti vyplývajúce z oblasti regulácie finančného trhu, ako aj aktuálne podmienky na finančnom trhu. Opatrenie nadobúda účinnosť 1. februára 2023.


Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.