en en

Komuniké z 1. rokovania Bankovej rady NBS

Dnes (12. januára 2016) sa uskutočnilo 1. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha.

BR NBS schválila Dohody s archívmi obchodných údajov o poskytovaní informácií a údajov Národnej banke Slovenska. Účelom schválených dohôd je zriadenie prístupu k údajom evidovaným v archívoch obchodných údajov a účinný výkon dohľadu nad subjektmi, ktoré sú povinné ohlasovať realizáciu derivátových obchodov archívom obchodných údajov v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 zo 4. júla 2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov (EMIR).

Martina Solčányiová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.