en en

Komuniké z 10. rokovania Bankovej rady Národnej banky Slovenska

Dnes (27. februára 2007) sa uskutočnilo 10. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Ivana Šramka.

BR NBS prerokovala Situačnú správu o menovom vývoji v SR za január 2007 a rozhodla o ponechaní úrokových sadzieb na úrovni 3,25% pre jednodňové sterilizačné obchody, 6,25% pre jednodňové refinančné obchody a  4,75% pre dvojtýždňové REPO tendre s obchodnými bankami.

Banková rada Národnej banky Slovenska schválila vyhlášku Národnej banky Slovenska, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zápisoch do registra sprostredkovateľov doplnkového dôchodkového sporenia.

Jana Kováčová
oddelenie komunikácie

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2161,+421-2-5865 2161, +421-2-5787 2166, +421-2-5865 2166
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.