en en

Komuniké z 10. rokovania Bankovej rady NBS

Dnes (9. júna 2015) sa uskutočnilo 10. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha.

BR NBS vzala na vedomie Strednodobú predikciu P2Q-2015 a schválila Stanovisko BR NBS k Strednodobej predikcii P2Q-2015, ktoré boli prezentované na tlačovej konferencii a budú publikované na internetovej stránke NBS.

BR NBS schválila rozhodnutie Národnej banky Slovenska o podmienkach otvorenia a vedenia účelového peňažného účtu v TARGET2-SK, rozhodnutie Národnej banky o podmienkach otvorenia a vedenia PM účtu v TARGET2-SK a rozhodnutie Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 4/2010 o postupoch vyrovnania pre pridružené systémy TARGET2-SK v znení neskorších predpisov.

BR NBS schválila Rozhodnutie Národnej banky Slovenska o všeobecných podmienkach poskytovania autokolateralizácie Národnou bankou Slovenska a Rozhodnutie Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie NBS z 18. decembra 2012 č. 10/2012 o všeobecných podmienkach poskytovania vnútrodenného úveru.

Martina Solčányiová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2162, +421-2-5865 2162, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.