en en

Komuniké z 10. rokovania Bankovej rady NBS

Dnes (24. 4. 2018) sa uskutočnilo 10. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha.

BR NBS schválila Výročnú správu za rok 2017.

BR NBS vzala na vedomie Mesačný bulletin NBS, apríl 2018.

BR NBS na základe návrhu zriaďovateľa Stáleho rozhodcovského súdu Slovenskej bankovej asociácie, rozhodla podľa § 91 ods. 2 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že príspevok na činnosť Stáleho rozhodcovského súdu Slovenskej bankovej asociácie sa v roku 2018 nebude platiť, a to vzhľadom na vytvorenú rezervu z predchádzajúcich období.

NBS schválila oznámenie o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 150. výročia narodenia Dušana Samuela Jurkoviča.
Zberateľská eurominca bola vyrazená zo zliatiny obsahujúcej 900 dielov striebra a 100 dielov medi. Jej hmotnosť je 18 gramov a priemer 34 milimetrov. Autorom výtvarného návrhu zberateľskej euromince je výtvarník Karol Ličko.

Razbu strieborných zberateľských euromincí realizovala Mincovňa Kremnica, š.p., a do predaja sa dostanú v júli 2018.

BR NBS schválila Štvrťročný komentár k politike obozretnosti na makroúrovni – apríl 2018. BR NBS zároveň potvrdila mieru proticyklického kapitálového vankúša na úrovni 1,25% aj od 1. mája 2019. Miera proticyklického kapitálového vankúša pre domáce expozície určená Bankovou radou NBS je nasledovná:

Obdobie účinnosti

Miera

1.8.2017 – 31.7.2018

0,50 %

od 1.8.2018 –

1,25 %

Martina Vráblik Solčányiová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.