en en

Komuniké z 10. rokovania Bankovej rady NBS

Dnes (11. marca 2008) sa uskutočnilo 10. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Ivan Šramka.

BR NBS schválila materiál Správa o realizácii investičnej politiky v oblasti devízových rezerv za rok 2007. BR NBS prerokovala a schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 510/2002 Z. z. o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej tiež „návrh zákona“). Návrh zákona vychádza z Národného plánu zavedenia eura v SR a súvisí so zmenami v tuzemskom platobnom systéme SIPS a s napojením sa na platobný systém TARGET2, ktoré sa týkajú zmien v oblasti platobného styku, ktoré je nevyhnutné vykonať najneskôr od zavedenia eura v SR, ktoré je naplánované na 1. 1. 2009.

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2161,+421-2-5865 2161, +421-2-5787 2166, +421-2-5865 2166
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.