en en

Komuniké z 11. rokovania Bankovej rady NBS

Dnes, 6. júna 2022 sa uskutočnilo 11. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Petra Kažimíra.

BR NBS schválila Výročnú správu NBS za rok 2021. Výročná správa bude publikovaná na webovej stránke NBS.

BR NBS schválila oznámenie o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 650. výročia povýšenia Skalice na slobodné kráľovské mesto. Zberateľská eurominca bude vyrazená zo zliatiny obsahujúcej 900 dielov striebra a 100 dielov medi. Jej hmotnosť je 18 gramov a priemer 34 milimetrov. Autorom výtvarného návrhu striebornej zberateľskej euromince je Mgr. art. Peter Valach. Razbu strieborných zberateľských euromincí realizuje Mincovňa Kremnica, š. p. a do predaja sa dostanú v auguste 2022.

BR NBS schválila oznámenie o vydaní zberateľských euromincí z obyčajných kovov v nominálnej hodnote 5 eur s tematikou Fauna a flóra na Slovensku – rys ostrovid. Zberateľská eurominca bude vyrazená z mosadze MS63 (Cu63Zn37). Jej hmotnosť bude 19,1 gramu a priemer 34 milimetrov. Autorom averznej strany zberateľskej euromince je Tomáš Lamač, DiS. a autorom reverznej strany je Mgr. art. Roman Lugár. Razbu zberateľských euromincí realizuje Mincovňa Kremnica, š. p., a do predaja sa dostanú v auguste 2022.

BR NBS  schválila oznámenie o vydaní pamätných euromincí v nominálnej hodnote 2 eurá pri príležitosti 300. výročia zostrojenia prvého parného stroja na odčerpávanie vody z baní v kontinentálnej Európe. Autorom pamätnej euromince je Mgr. art. Peter Valach. Pamätná eurominca má rovnaké technické parametre ako bežná dvojeurová obehová minca a po jej vydaní do obehu v októbri 2022 bude zákonným platidlom v Slovenskej republike, ako aj vo všetkých krajinách eurozóny. Razbu jedného milióna kusov pamätných euromincí realizovala Mincovňa Kremnica, š. p.

BR NBS schválila Rozhodnutie Národnej banky Slovenska o určení ročných príspevkov a o osobitnom príspevku dohliadaných subjektov finančného trhu na rok 2023, ktoré bude uverejnené vo Vestníku Národnej banky Slovenska a na webovej stránke NBS.


Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.