en en

Komuniké z 11. rokovania Bankovej rady NBS

Dnes (15. 5. 2018) sa uskutočnilo 11. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha.

BR NBS schválila materiál „Návrhy Memoránd o porozumení s príslušnými orgánmi dohľadu mimoeurópskych krajín podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ“.

BR NBS schválila oznámenie o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur s tematikou nenásilného spontánneho odporu občanov proti vstupu vojsk Varšavskej zmluvy v auguste 1968.

Zberateľská eurominca je razená zo zliatiny obsahujúcej 900 dielov striebra a 100 dielov medi. Jej hmotnosť je 18 gramov a priemer 34 milimetrov. Autorom výtvarného návrhu zberateľskej euromince je prof. Mgr. art. Patrik Kovačovský.

Razbu strieborných zberateľských euromincí realizuje Mincovňa Kremnica, š.p., a do predaja sa dostanú v auguste 2018.

Martina Vráblik Solčányiová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.