en en

Komuniké z 11. rokovania Bankovej rady NBS

Dnes (15. mája 2020) sa uskutočnilo 11. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Petra Kažimíra.

Banková rada Národnej banky Slovenska (BR NBS) na svojom zasadnutí dňa 15. mája 2020 prerokovala a schválila novelu rozhodnutia Národnej banky Slovenska (NBS), ktorou sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 28. apríla 2015 č. 2/2015 o implementácii rámca menovej politiky Eurosystému v Slovenskej republike v znení neskorších predpisov.

Uvedenou novelu rozhodnutia NBS implementuje usmernenie ECB/2020/29 zo 7. mája 2020, ktorým sa mení usmernenie ECB/2014/31 o dodatočných dočasných opatreniach týkajúcich sa refinančných operácií Eurosystému a akceptovateľnosti zábezpeky. Rozhodnutie obsahuje viaceré opatrenia zamerané na zachovanie akceptovateľnosti obchodovateľných aktív, ktoré sú zábezpekou v operáciách Eurosystému, v prípade zníženia ich ratingového hodnotenia alebo ratingového hodnotenia ich emitentov. Ide o ďalšie z krokov, ktoré schválila Rada guvernérov ECB s cieľom zníženia dopadov pandémie COVID-19 na dostupnosť akceptovateľných zábezpek.

Peter Majer
hovorca NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.