en en

Komuniké z 13. rokovania Bankovej rady Národnej banky Slovenska

Dnes (27. marca 2007) sa uskutočnilo 13. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej viceguvernéra Martina Barta.

BR NBS prerokovala Situačnú správu o menovom vývoji v SR za február 2007 a  rozhodla o zmene úrokových sadzieb na úroveň 2,50 % pre jednodňové sterilizačné obchody, 6,00 % pre jednodňové refinančné obchody a 4,50 % pre dvojtýždňové REPO tendre s  obchodnými bankami s účinnosťou od 28. 3. 2007.

BR NBS schválila materiál „Zavedenie SEPA v Slovenskej republike – Rámcový implementačný plán“.

Jana Kováčová
oddelenie komunikácie

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2161,+421-2-5865 2161, +421-2-5787 2166, +421-2-5865 2166
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.