en en

Komuniké z 13. rokovania Bankovej rady NBS

Dnes (12. apríla 2011) sa uskutočnilo 13. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha.

BR NBS schválila Správu o hodnotení efektívnosti činností úschovných miest NBS a rozhodla o zrušení a delimitácií expozitúr v Bratislave, Humennom, Lučenci a v Trenčíne k 1. januáru 2012. Znížením počtu úschovných miest nebude ovplyvnená plynulosť hotovostného peňažného obehu. NBS bude naďalej zabezpečovať peňažný hotovostný obeh prostredníctvom ústredia a expozitúr v Banskej Bystrici, Košiciach, Nových Zámkoch, Poprade a v Žiline.

BR NBS schválila Rozhodnutie Národnej banky Slovenska o všeobecných podmienkach poskytovania vnútrodenného úveru Národnou bankou Slovenska.

BR NBS schválila rozhodnutie NBS, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 2. marca 2010 č. 4/2010 o postupoch vyrovnania pre pridružené systémy TARGET2-SK v znení rozhodnutia Národnej banky Slovenska z 9. novembra 2010 č. 11/2010.

Jana Kováčová
vedúca tlačového a edičného oddelenia

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.