en en

Komuniké z 15. rokovania Bankovej rady NBS

Dňa 22. augusta 2023 sa uskutočnilo 15. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením guvernéra NBS Petra Kažimíra.

BR NBS schválila schválila  Dohodu o spolupráci v oblasti výkonu dohľadu nad skupinou SIEP (Swiss InsurEvolution Partners). Súčasťou skupiny SIEP je aj YOUPLUS Životná poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu. Pobočka vykonáva poisťovaciu činnosť na území SR na základe notifikácie v rámci cezhraničného poskytovania služieb.


Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.