en en

Komuniké z 15. rokovania Bankovej rady NBS

Dnes (31. 7. 2018) sa uskutočnilo 15. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha.

BR NBS vzala na vedomie Mesačný bulletin NBS, júl 2018.

BR NBS schválila pristúpenie NBS k memorandu o porozumení medzi Európskym orgánom pre bankovníctvo, Európskou centrálnou bankou a Národnou bankou Slovenska o oznamovaní vzniknutých závažných incidentov v oblasti platobných služieb.

Martina Vráblik Solčányiová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.