en en

Komuniké z 18. rokovania Bankovej rady NBS

Dňa 3. októbra 2023 sa uskutočnilo 18. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením guvernéra NBS Petra Kažimíra.

BR NBS vzala na vedomie materiál Ekonomický a menový vývoj – jeseň 2023, ktorý bude prezentovaný na tlačovej konferencii a publikovaný na internetovej stránke NBS.


Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.