en en

Komuniké z 18. rokovania Bankovej rady NBS

Dnes (6. mája 2008) sa uskutočnilo 18. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Ivana Šramka.

BR NBS prerokovala a schválila návrh opatrenia Národnej banky Slovenska o poplatkoch za úkony Národnej banky Slovenska. Opatrením sa ustanovuje výška jednotlivých druhov poplatkov za úkony alebo konanie Národnej banky Slovenska pri dohľade nad dohliadanými subjektmi, berúc pritom do úvahy zmeny v súvisiacich zákonoch vykonané najmä s účinnosťou od 1. januára 2007, 1. mája 2007, 1. novembra 2007, 1. januára 2008 a od 1. apríla 2008. Opatrenie preberá ustanovenia opatrenia Národnej banky Slovenska č. 11/2005, ktorým sa ustanovuje výška poplatkov za jednotlivé druhy úkonov Národnej banky Slovenska v znení opatrenia Národnej banky Slovenska č. 3/2006, pričom zohľadňuje novú právnu úpravu v oblasti finančného trhu v súlade s osobitnými predpismi. Opatrenie nadobudne účinnosť 1. júna 2008.

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2161,+421-2-5865 2161, +421-2-5787 2166, +421-2-5865 2166
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.