en en

Komuniké z 19. rokovania Bankovej rady NBS

Dňa 8. septembra 2020 sa uskutočnilo 19. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Petra Kažimíra.

BR NBS schválila oznámenie o vydaní zlatých zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 100 eur na pripomenutie nitrianskeho kniežaťa Svätopluka II.

Zberateľská eurominca je vyrazená zo zliatiny obsahujúcej 900 dielov zlata, 75 dielov striebra a 25 dielov medi. Jej hmotnosť bude 9,5 g a priemer 26 milimetrov. Výtvarný návrh euromince je dielom výtvarníka Mgr. Art. Romana Lugára.

Razbu zlatých zberateľských euromincí realizovala Mincovňa Kremnica, š. p., a do predaja sa dostanú v novembri 2020.

BR NBS rozhodla o zrušení rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. 21/2016 z 27. septembra 2016 o uznaní miery tlmiacej rezervy (vankúša) na krytie systémového rizika pre expozície nachádzajúce sa v Estónsku. Rozhodnutie Bankovej rady NBS nadobúda účinnosť dňom uverejnenia vo Vestníku Národnej banky Slovenska.

BR NBS schválila Tézy informačnej kampane na tému podnikových dlhopisov. BR NBS identifikovala rastúci trend ponuky a investovania do podnikových dlhopisov. Z dôvodu, že ide o rizikový finančný nástroj, by BR NBS chcela zvýšiť povedomie o tomto type nástroja a spúšťa preto infomačnú komunikačnú kampaň. Schválený dokument stanovuje základné tézy a formu tejto informačej kampane.

BR NBS schválila Podporu externých projektov finančného vzdelávania – grantovú schému, ktorý je v súlade so Stratégiou Národnej banky Slovenska na podporu finančnej gramotnosti.

Peter Majer
hovorca NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.