en en

Komuniké z 21. rokovania Bankovej rady NBS

15. novembra 2022 sa uskutočnilo 21. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením guvernéra NBS Petra Kažimíra.

Banková rada Národnej banky Slovenska schválila rozhodnutie NBS, ktorým sa mení rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 10/2022 o novej generácii Transeurópskeho automatizovaného expresného systému hrubého vyrovnania platieb v reálnom čase (TARGET-SK) a rozhodnutie Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení rozhodnutie NBS č. 14/2022, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 7/2012 o pravidlách platobného systému SIPS v znení neskorších predpisov, pričom týmito rozhodnutiami NBS sa posúva účinnosť projektu T2/T2S Consolidation na uvedenie do prevádzky na 20. marca 2023.