en en

Komuniké z 22. rokovania Bankovej rady NBS

21. novembra 2022 sa uskutočnilo 22. (výjazdové) rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) v Košiciach pod vedením guvernéra NBS Petra Kažimíra.

Banková rada Národnej banky Slovenska schválila oznámenie o vydaní pamätných euromincí v nominálnej hodnote 2 eurá pri príležitosti 100. výročia prvej transfúzie krvi na Slovensku. Autorkou národnej strany pamätnej euromince je výtvarníčka Mária Poldaufová. Pamätná eurominca má rovnaké technické parametre ako bežná dvojeurová obehová minca a po jej vydaní do obehu v marci 2023 bude zákonným platidlom v Slovenskej republike, ako aj vo všetkých krajinách eurozóny. Razbu jedného milióna kusov pamätných euromincí realizovala Mincovňa Kremnica, š. p.

Banková rada NBS prerokovala a schválila Správu o finančnej stabilite – november 2022. Správa bude zverejnená na webovom sídle NBS.


Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.