en en

Komuniké z 22. rokovania Bankovej rady NBS

Dnes (7. októbra 2014) sa uskutočnilo 22. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha.

BR schválila odporúčanie Národnej banky Slovenska v oblasti politiky obozretnosti na makroúrovni k rizikám spojeným s vývojom na trhu retailových úverov.
Cieľom odporúčania je prispieť k zmierneniu vybraných nerovnováh na trhu retailových úverov, ako aj zachovať ich zdravo fungujúci trh.
Odporúčanie nadobúda účinnosť 1. novembra 2014 a časť ustanovení 1. marca 2015.

BR NBS schválila Štvrťročný komentár k politike obozretnosti na makroúrovni – október 2014 a rozhodla o miere proticyklického kapitálového vankúša na úrovni 0 %.

BR NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska o uverejňovaní informácií obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi.
Cieľom opatrenia je zosúladenie s právnym stavom od 1. januára 2014 v oblasti požiadaviek na uverejňovanie informácií obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. novembra 2014.

Martina Solčányiová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2162, +421-2-5865 2162, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.