en en

Komuniké z 23. rokovania Bankovej rady NBS

Dnes (13. decembra 2019) sa uskutočnilo 23. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Petra Kažimíra.

BR NBS vzala na vedomie Analýzu konvergencie slovenskej ekonomiky. Analýza bude zverejnená na internetovej stránke NBS.

BR NBS schválila oznámenie o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 200. výročia narodenia Andreja Sládkoviča.

Zberateľská eurominca je vyrazená zo zliatiny obsahujúcej 900 dielov striebra a 100 dielov medi. Jej hmotnosť je 18 gramov a priemer 34 milimetrov. Autorom výtvarného návrhu striebornej zberateľskej euromince je Karol Ličko. Razbu strieborných zberateľských euromincí realizovala Mincovňa Kremnica, š. p., a do predaja sa dostanú v marci 2020.

BR NBS schválila opatrenia Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 13/2017 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami a pobočkami zahraničných bánk na účely vykonávania dohľadu v znení opatrenia Národnej banky Slovenska č. 18/2018.

Opatrením sa zavádza nový vzor Hlásenia o podvodoch pre banky a pobočky zahraničných bánk podľa § 28d ods. 3 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Opatrenie nadobúda účinnosť dňa 31. decembra 2019.

BR NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska o predkladaní výkazov platobnými inštitúciami, pobočkami zahraničných platobných inštitúcií, inštitúciami elektronických peňazí a pobočkami zahraničných inštitúcií elektronických peňazí.

Opatrením sa zavádza nový vzor Hlásenia o podvodoch pre platobné inštitúcie, pobočky zahraničných platobných inštitúcií, inštitúcie elektronických peňazí a pobočky zahraničných inštitúcií elektronických peňazí podľa § 28d ods. 3 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Opatrenie nadobúda účinnosť dňa 31. decembra 2019.

BR NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa ustanovuje osnova rozšírenej správy audítora pre štatutárny audit bánk a pobočiek zahraničných bánk.

Opatrením sa zosúlaďujú aktuálne požiadavky vyplývajúce z praxe so súčasnými požiadavkami v oblasti štatutárneho auditu, taktiež sa vytvára nástroj, ktorý Národnej banke Slovenska uľahčí výkon dohľadu v oblasti účtovníctva (audítorstva) a zároveň umožní efektívnejšiu komunikáciu medzi bankou, pobočkou zahraničnej banky a audítormi, ktorí vykonávajú v týchto subjektoch štatutárny audit.
Opatrenie nadobúda účinnosť dňa 31. decembra 2019.

Jana Kováčová
vedúca oddelenia komunikácie

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.