en en

Komuniké z 24. rokovania Bankovej rady NBS

18. decembra 2023 sa uskutočnilo 24. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska pod vedením guvernéra NBS Petra Kažimíra. 

Banková rada NBS vzala na vedomie materiál Ekonomický a menový vývoj – zima 2023, ktorý bol prezentovaný na tlačovej konferencii a publikovaný na internetovej stránke NBS.

Banková rada NBS schválila Makroprudenciálny komentár – december 2023, ktorý bude zverejnený na webovom sídle NBS. Proticyklický kapitálový vankúš sa nemení. 


Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.