en en

Komuniké z 26. rokovania Bankovej rady Národnej banky Slovenska

Dnes (29. októbra 2013) sa uskutočnilo 26. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha.

BR NBS vzala na vedomie Mesačný bulletin NBS, október 2013, ktorý bude publikovaný na internetovej stránke NBS.

BR NBS vzala na vedomie Návrh na informovanie verejnosti o ukončení výmeny slovenských obehových mincí za eurá.

Lehoty na výmenu slovenských obehových mincí stanovuje v § 3, zákon č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike.

Výmena slovenských obehových mincí – 50 halierov, 1 Sk, 2 Sk, 5 Sk a 10 Sk – bude ukončená 2. januára 2014 o 12.00 h na všetkých pracoviskách Národnej banky Slovenska.

Podľa Vyhlášky NBS zo 14. novembra 2003 bola výmena 10 a 20 halierových mincí ukončená 31. 12. 2008 a NBS ich od uvedeného dátumu nevymieňa.

NBS vymieňa slovenské bankovky a slovenské mince bezplatne na ústredí v Bratislave a expozitúrach v Nových Zámkoch, Banskej Bystrici, Žiline, Košiciach a Poprade v čase pokladničných hodín určených pre verejnosť, t. j. od 7.30 h do 12.00 h.

Slovenské bankovky a slovenské pamätné mince bude NBS vymieňať aj po 2. januári 2014 bez časového obmedzenia.

Rozhodujúcim dátumom pre uskutočnenie výmeny slovenských obehových mincí za eurá poštou bude dátum doručenia zásielky do podateľne NBS, t. j. najneskôr 2. január 2014 do 16.00 h.

Zásielky, ktoré budú doručené do NBS neskôr ako 2. januára 2014 po 16.00 h, nebudú akceptované a budú vrátené klientovi.

Petra Pauerová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.