en en

Komuniké z 28. rokovania Bankovej rady NBS

Dnes (31. júla 2012) sa uskutočnilo 28. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha.

BR NBS prerokovala Mesačný bulletin NBS, júl 2012, ktorý bude publikovaný na internetovej stránke NBS.

BR NBS prerokovala Analýzu konvergencie slovenskej ekonomiky. Analýza sa zameriava na hodnotenie pokroku Slovenska v približovaní sa k priemeru EÚ v kontexte vývoja v ostatných krajinách EÚ a kandidátskych krajinách. Materiál bude v plnom znení publikovaný na internetovej stránke NBS.

BR NBS schválila Zhodnotenie výsledkov správy investičných rezerv NBS, správy USD portfólia ECB a portfólia krytých dlhopisov za II. štvrťrok 2012.

Petra Pauerová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.